Mort Aux Vaches Ekstra Extra – Route 66 Eksperimentet (opfølger)

Mort Aux Vaches Ekstra Extra - Route 66 Eksperimentet - ridser i vinylen

Nu har jeg fÃ¥et kigget nærmere pÃ¥ Goodiepals nye plade Mort Aux Vaches Ekstra Extra – Route 66 Eksperimentet, og en ny artikel om værket har set dagens lys. Begge dele kaster tunge skygger.

Jeg har ogsÃ¥ lyttet til pladen: Gennem knasen fra ridser og molesteret vinyl og sølvtrykket, der blev gravet op af pickuppen, kunne jeg konstatere, at den ene side er dÃ¥rlig disco – som jeg gætter pÃ¥ kunne være planket fra Dimitri from Paris ca. anno 2000 – og den anden sider er dÃ¥rlig dødsmetal. Hvor dét er planket fra, kan jeg ikke gætte. Det er ikke musikken, Mort Aux Vaches Ekstra Extra – Route 66 Eksperimentet handler om.

Og der ikke det, der kaster skygger hen over værket. Det er én af de tekster, der er trykt i coveret. Den er affotograferet her:

Mort Aux Vaches Ekstra Extra - Route 66 Eksperimentet - covertekst

Den er skrevet halv-fonetisk med en del manglende bogstaver. Det jeg hæfter mig ved er følgende:

Kort sagt vi la id ar’er e om radikal c(K)omputer musik gÃ¥ til bu ds och grunda? Villa MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA falde sam en?Ar al dje blot n vill’sësfebur el er et produkt af eki muliga ko menda Huntington’s Chorea – t ivian kryber och ak ja tviv an kryb r.

Ek vil udføre et ksperi ent der ka under ravur alt ek hi til har sagt!

Et eks eriment der ka føre til at ek må kalde  alle MORT AUX VACHES EKSTRA EXTRA KOMP SIT ONS bøg ne tilba  kke skolen n . lukke sam  ne og dest    er alle de eksem  re jeg kan få,fin  e  f  adikal omputer usik antastisk  edie  anipulation    fremstille et vari ert  npilation ob   og d ikere det til Mette og Martin ne  I Danmark der altid har støt et op om mit virk  og kalde det  ute 66  ksperimentet.

Gæo  SYGN

Referencen til Huntingtons Chorea springer i øjnene. Og Mette og Martin passer vist meget godt med folkene bag Route 66.

Der tales om muligheden for, at Mort Aux Vaches Ekstra Extra (som jeg har svært ved at fÃ¥ helt greb om, hvad præcist referere til) kan gÃ¥ til grunde og stoppe. Og der spørges til, om det alt sammen er en febervildelse frembragt af en mulige kommende Huntington’s Chorea.

Jeg har godt tidligere hørt hvisken i krogende om at Kristian Vester aka Goodiepal skulle have en grum, potentielt dødelig sygdom, der lurerede i hovede på ham. Og nu, når jeg googler det, kan jeg se, at han selv har proklameret det! Her. Det er selvfølgelig et stort spring fra rygter, en kryptisk lydfil og en ligeså kryptisk tekst i et pladecover til konklusioner om den fysiske person, der står bag. Men så måske alligevel.

Huntington’s Chorea – hvis der ér det, der er tale om – er en led satan af en arvelig genetisk sygdom. Den kan ikke bremses eller overleves, og hvis én forældre har den, er der 50-50 chance for, at man selv har arvet den. Sygdommen medfører at hjerneceller dør med løbende psykiske forandringer som følge. Forvirring, mangel pÃ¥ overblik og struktureringsevne skulle ogsÃ¥ følge med. Sygdommen bryder normalt ud i 35-45 Ã¥rs alderen.

Jeg har ogsÃ¥ lige fundet en artikel af Anna Petri, der er stifter af Heinrich Prisen, som Goodiepal var modtager af i Ã¥r. Artiklen forekommer at være seriøs, om end lidt hysterisk i sine formuleringer og konklusioner. Petri skriver, at Goodiepal har lÃ¥nt pengene til at finansiere Mort Aux Vaches Ekstra Extra – Route 66 Eksperimentet fra den ukrainske mafia. Det lyder som den slags røgslør, som man altid hører om og fra Goodiepal, og det har da ogsÃ¥ været nævnt tidligere. Røgslør er en del af Goodiepal-værket/performansen/oevret. Men Anna Petri tager det altsÃ¥ alvorligt. (Angiveligt skulle det være Goodiepals plan at ansøge om/afpresse Statens KunstrÃ¥d et af deres treÃ¥rige arbejdsstipendiater for at kunne slippe ud af mafiagælden, som han skulle have stiftet med sit liv som pant – intet mindre. Højt spil. Og held og lykke med KunstrÃ¥det, selvom det ville være fuldt berettiget.)

Der var ogsÃ¥ historien om at Goodiepal havde skaffet halvdelen af de 500.000 kr., som han har sat over styr med Mort Aux Vaches Ekstra Extra – Route 66 Eksperimentet, pÃ¥ at sælge den stjÃ¥lne Eventide H8000 fra Ã…rhus, men han Ã¥bnede selv (i VOX-interviewet En Gentlemans Krig) for muligheden af, at hele tyveriballaden (som man mÃ¥ske lidt forventede) var ét stort fupnummer. At den aldrig er blevet stjÃ¥let. Og hvor kommer pengene sÃ¥ fra?

Jeg er ikke en tilhænger af at blande biografiske detaljer ind i diskussioner om kunst, men med Goodiepal kan der mÃ¥ske være noget, der taler for det alligevel. Hele Goodiepal-projektet er sÃ¥ manisk og drevet, at det virker som om det ér, eller er blevet, eller har overtaget hele ophavsmand Kristian Vester’s liv.

Det her er konspirationsteori – uden tvivl – men det kan virke passende for netop en diskussion af Goodiepal. Det forekommer unægtelig, at alle, der skriver om Goodiepal, bliver fanget ind af en halvspekulerende, halvvrøvlende, halvskrÃ¥lende, halvvanvittige mÃ¥de at skrive pÃ¥. Overtager hans mÃ¥de at tale og skrive om projektet pÃ¥. Nuvel – ogsÃ¥ mig.

Hvis man nu så følgende i sammenhæng: en potentielt overhængende dødelig sygdom og lånte mafiapenge. Er der så ikke i det mindste en mulighed for at den er god nok?

Hvad, der i øvrigt ogsÃ¥ er uhyggeligt, er, at der mellem LP’ens mønstre, ridsede krakeleringsrevner, tekstbidder og lydens riller er ridset ordet “Døden” igen og igen. Uhyggeligt…

Mort Aux Vaches Ekstra Extra - Route 66 Eksperimentet - ridse i vinylen