Neues Museum Berlin

Neues Museum er det bedste tip jeg kan give til Berlin. Museet, der blev bombet i ’43 og siden fik lov at forfalde til et stykke op i 80’erne, Ã¥bnede igen i 2009 efter en enorm genopbygning/ombygning/konservering forestÃ¥et af David Chipperfield Architects i samarbejde med Julian Harrap. Det er afsindigt flot og stilfuldt gennemført. Det forekommer at være en lektion ikke bare i, hvor godt restaureringsarkitektur kan laves, men ogsÃ¥ i moderne historieskrivning.

Rehabilitering
Chipperfields overordnede greb for genetableringen eller rehabiliteringen af bygningen, der oprindeligt er fra midten af 1800-tallet, virker som om, det er hentet hos de konservatorer, der har stået for at sikre og klargøre de delvist forvitrede og smadrede genstande, som museet viser frem. Museumsbygningen har populært sagt fået samme behandling.

Der er ikke lagt noget til. Der er ikke genskabt arkitektur eller udsmykning, som imiterer eller udgiver sig for at være originale. I stedet er nyt lagt til, hvor det har været nødvendigt for at nå frem til et museum, der igen er brugbart.

Chipperfield har reetableret sekvenserne af rum og deres volumen, men det er gjort så alle reparationer er synlige.

Det lyder i sig selv som common sense, at man ikke skal fake, men det forekommer at være reglen nærmere end undtagelsen selv på enorme restaureringsprojekter. Ting føres tilbage til originalen, og netop forestillingen om det originale kan her spille en problematisk rolle. Vægtningen af oprindelighed kan kaste lange skygger. En kulturkonservatisme, som let lader sig bruge som løftestang i nationale eller andre politiske/ideologiske mål lurer. Reetableringen af Kronborgs forsvarsanlæg lader til at være et aktuelt dansk eksempel.

I stedet er Neues Museums bombede og eroderede tilstand standset, frosset fast, nu. Alle de perioder – som i dette tilfælde er bemærkelsesværdigt nylige – er aflæselige i det færdigrestaurerede museum. Der er ikke nogen periode, der er give forrang.

På den måde er det også blevet et museum på museum. Hvilket jeg er vild med.

Chipperfield nævner selv på deres hjemmeside, at de i restaureringen har efterstræbt at følge Venice Charteret fra 1964; en hensigtserklæring og en række principper for restaureringsarbejde. Charteret ligger på nettet. Et par løse citater:

ARTICLE 3. The intention in conserving and restoring monuments is to safeguard them no less as works of art than as historical evidence.

ARTICLE 11. The valid contributions of all periods to the building of a monument must be respected, since unity of style is not the aim of a restoration. […]

ARTICLE 12. Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at the same time must be distinguishable from the original so that restoration does not falsify the artistic or historic evidence.

Historicistisk ruin
At Neues Museum i dag fremst̴r som en ruin fastfrosset i tid Рsuspended animation/lagt i sprit/freeze framed Рvirker som en dobbelt anakronisme.

F.A. Stülers historicistiske bygning fra 1850’erne  har fÃ¥et en patina, der ellers er uhørt for sÃ¥ nye bygninger. Historicisme i ruiner virker bÃ¥de som et perfekt match og som en dobbelt løgn.

Forbilledlig dokumentation

Chipperfield Architects har selv i samarbejde med Verlag der Buchhandlung Walther König forestået en fremragende bog om projektet.

Bogen er fotograferet af kunstfotografen Candida Höfer, der har bygget sin karriere på kunstfotografi med museumsinteriører som hovedmotiv. Hun er meget karakteristisk en del af Düsseldorfer skolen. Rigidt og nøgternt registrerende på grænsen til det perfide og teknisk overlegent, men hendes billeder fungerer perfekt til dette formål. En stribe gode artikler fra de involverede, historikere og andre arkitekter og kritikere. Virkelig en god bog på alle leder og kanter.

Museet sælger den i øvrigt helt tÃ¥beligt ikke selv i deres butik. Om det er pÃ¥ grund en politik, om kun at sælge deres egne bøger eller fordi andre restaureringsprojekter – som fx Stadtschloss Berlin, som jeg hÃ¥ber at vende i en post snart – fÃ¥r nogle hug vides ikke. Den kan dog købes et par hundrede meter væk i Königs egen boghandel.