Spiral Jetty 2

oil_drill_map_spiral_jetty_.jpg

Jeg har tidligere blogget om, at Robert Smithsons monumentale landart-værk Spiral Jetty er truet af olieboringer i Great Salt Lake. Se den tidligere post.

Smithsons enke Nancy Holt opfordrede modstandere af olieboringerne – der med sikkerhed vil forandre landskabs forandringer, veje og tung trafik og med stor sandsynlighed vil have en indflydelse pÃ¥ søen og søbunden, og derigennem ogsÃ¥ en direkte indflydelse pÃ¥ Smithsons værk – til at sende protester til den en Jonathan Jemming fra the State of Utah’s Governor’s Office Resource Development Coordinating Committee. Denne skulle inden for fristen for offentlige indvendinger d. 13 februar ifølge Dia Art Foundations Spiral Jetty-side have fÃ¥et over 3000 mails og breve fra ind- og udland.

Dia (Dia Art Foundation), der i 1999 fik overdraget værket og står for dets opretholdelse, opfordrer nu folk til at skrive til the Utah Public Lands Policy Coordination Office. De har endda lavet en brevskabelon, som er lige til at udskrive, underskrive og sende.

New York Times har også blandet sig i diskussionen med artiklen Protecting a Monumental Sculpture.

Nancy Holt har givet et interview til CBC Radio one, der ligger tilgængeligt online. Interviewet med Holt starter 30 min og 40 sek. inde i mp3-filen og varer ca. 15 min. Det er uanset nyhedsværdien interessant at høre Holt tale om Smithsons værk. Både Holt og intervieweren har fine bemærkninger. Bl.a. om spændingen mellem kunstværker som Spiral Jettys status af på én gang at være kunstværk og samtidig være en kunstform, der aktivt opsøger erosion og forandring. Eller en højere entropi, hvis man skulle bruge Smithsons terminologi. Erosionens- og entropitænkningen er netop enormt central for Robert Smithsons kunst. Der er også en fin pointe omkring de afledte betydningsdannelser, der opstår omkring disse landart værker. I dette tilfælde komme Spiral Jetty-værket til at skabe fokus omkring olieboringer og deres indflydelse på miljøet, samt hvordan offentlige bevillinger kan sniges forbi kontrolinstanser uden nogen opdager det (det var en vågen advokat for Southern Utah Wilderness Allience, der faldt over det i en krog af en offentlige hjemmeside dagen inde den oprindelige frist for indvendinger udløb).

Til sidst vil jeg anbefale en fransk blog udelukkende om Spiral Jetty-historien: Spiral Jetty menacée par un forage pértrolier, der meget dedikeret dækker udviklingen. De har samlet pressemeddelelser og statements fra diverse organisationer og medier. De har ikke mindst to fine fotografier af Spiral Jetty taget inden for de sidste par dage: Her fra den 15. februar 2008 , her den 13. Det er også her, jeg har fundet kortet ovenfor.

Når de nu blogger så effektivt om emnet, vil jeg lade dem om det fra nu af.